Konkurs na stanowisko adiunkta

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wymagania:

  • Posiadany stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, informatyka (w tym informatyka techniczna i telekomunikacja), matematyka lub fizyka.
  • Doświadczenie w stosowaniu metod ilościowych i obliczeniowych, w szczególności metod badań operacyjnych lub/i statystyki.
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku angielskim.
  • Dorobek naukowy w międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym publikacje w czasopismach z listy JCR.

Termin składania ofert:  15.03.2020. Szczegóły na stronie PWR.