IMMORTAL kick-off meeting (9-11.05.2018, Wrocław)

W dniach 9-11.05.2018 odbyło się we Wrocławiu pierwsze spotkanie (tzw. kick-off meeting) zespołu realizującego międzynarodowy projekt IMMORTAL. Obejmowało ono referaty Ruedigera Kiesela oraz Nikolausa Graf von Lucknera na Seminarium S3, wprowadzające słuchaczy w tematykę niemieckiego rynku dnia bieżącego na energię elektryczną. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się we wrześniu tego roku w Essen w ramach 7. konferencji INREC.