Medale, nagrody i nowi pracownicy

Podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 medal KEN otrzymał Marek Lubicz a nagrodę Docendo Discimus Leopold Szczurowski. Serdecznie gratulujemy!

Od 1 października 2022 do naszej Katedry dołączył Pratik Mullick. Pratik jest z wykształcenia fizykiem (mgr, dr) i naukowo zajmuje się modelowaniem symulacyjnym oraz dynamiką opinii. Witamy w zespole!