Pierwsza post COVID-owa obrona doktorska na Wydziale Zarządzania

22 listopada 2022 r. (co za data 😉 ) odbyła się pierwsza post COVID-owa obrona doktorska na Wydziale Zarządzania. Sala była pełna! Tydzień później Rada Dyscypliny NZJ nadała Tomaszowi Antczakowi stopień doktora 👨‍🎓 na podstawie rozprawy pt. Opracowanie agentowego modelu kolejkowego oraz ocena wpływu instalacji kas samoobsługowych na wydajność procesów kasowych w supermarketach. Gratulacje!

Specjalne podziękowania dla recenzentów – Bogumiła Kamińskiego i Agnieszki Kowalskiej-Styczeń, którzy przyjechali do Wrocławia i – jak na recenzentów przystało – zadawali wymagające 😱 pytania. Trzecia recenzentka – Małgorzata Łatuszyńska (jedyna na ZOOMie) – oraz goście na sali również zasypali doktoranta gradem pytań. Na szczęście Tomasz poradził sobie znakomicie! Podziękowania również dla przewodniczącej Komisji Doktorskiej (Bożena Mielczarek) oraz promotora pomocniczego (Jacek Zabawa) za zaangażowanie w doprowadzenie całego procesu do szczęśliwego końca 😀

Miesiąc wcześniej, 11 października 2022 r., inny z naszych doktorantów z powodzeniem obronił się podczas – jeszcze wtedy – zdalnej obrony. Maciej Grunt uzyskał stopień doktora 👨‍🎓 18 października 2022 r. na podstawie rozprawy pt. Predictive maintenance to evaluate participation of a telecom company in the DSR market. Gratulacje dla Macieja i jego promotorki Anny Kowalskiej-Pyzalskiej! Podziękowania dla przewodniczącego Komisji Doktorskiej (Grzegorz Chodak) za zaangażowanie w doprowadzenie całego procesu do szczęśliwego końca 😀