Pierwsza post COVID-owa obrona doktorska na Wydziale Zarządzania

22 listopada 2022 r. (co za data 😉 ) odbyła się pierwsza post COVID-owa obrona doktorska na Wydziale Zarządzania. Sala była pełna! Tydzień później Rada Dyscypliny NZJ nadała Tomaszowi Antczakowi stopień doktora ?‍? na podstawie rozprawy pt. Opracowanie agentowego modelu kolejkowego oraz ocena wpływu instalacji kas samoobsługowych na wydajność procesów kasowych w supermarketach. Gratulacje!

Specjalne podziękowania dla recenzentów – Bogumiła Kamińskiego i Agnieszki Kowalskiej-Styczeń, którzy przyjechali do Wrocławia i – jak na recenzentów przystało – zadawali wymagające ? pytania. Trzecia recenzentka – Małgorzata Łatuszyńska (jedyna na ZOOMie) – oraz goście na sali również zasypali doktoranta gradem pytań. Na szczęście Tomasz poradził sobie znakomicie! Podziękowania również dla przewodniczącej Komisji Doktorskiej (Bożena Mielczarek) oraz promotora pomocniczego (Jacek Zabawa) za zaangażowanie w doprowadzenie całego procesu do szczęśliwego końca ?

Miesiąc wcześniej, 11 października 2022 r., inny z naszych doktorantów z powodzeniem obronił się podczas – jeszcze wtedy – zdalnej obrony. Maciej Grunt uzyskał stopień doktora ?‍? 18 października 2022 r. na podstawie rozprawy pt. Predictive maintenance to evaluate participation of a telecom company in the DSR market. Gratulacje dla Macieja i jego promotorki Anny Kowalskiej-Pyzalskiej! Podziękowania dla przewodniczącego Komisji Doktorskiej (Grzegorz Chodak) za zaangażowanie w doprowadzenie całego procesu do szczęśliwego końca ?