Nagrody dla dyplomantów Yasha Chawli za najlepsze referaty na konferencji EPAE 2022

Dwoje dyplomantów Yasha Chawli zdobyło pierwszą (Mykola Nadlonok) i trzecią (Yevheniia Mamedova) nagrodę za najlepszą prezentację na konferencji Environmental Protection & Energy Conference (EPAE 2022), która właśnie zakończyła się w Gliwicach.

Gratulacje!