“Najlepszy dyplom roku 2018/2019” dla Bartosza Uniejewskiego

W konkursie Urzędu Marszałkowskiego na “Najlepszy dyplom roku 2018/2019” laureatem spośród absolwentów studiów drugiego stopnia Politechniki Wrocławskiej został Bartosz Uniejewski z naszej Katedry. Gratulujemy!