7 artykułów Katedry w czasopismach z IF (kwiecień-październik 2019)

W ostatnim półroczu ukazało się 7 publikacji Katedry w czasopismach z impact factorem (IF):

 • Y. Chawla, A. Kowalska-Pyzalska (2019) Public awareness and consumer acceptance of smart meters among Polish social media users, Energies 12(14), 2759 (doi: 10.3390/en12142759).
 • M. Hradovich, A. Kasperski, P. Zieliński (2019) Robust recoverable 0-1 optimization problems under polyhedral uncertainty, European Journal of Operational Research 278(1), 136-148.
 • A. Kasperski, P. Zieliński (2019) Risk-averse single machine scheduling: complexity and approximation, Journal of Scheduling 22(5), 567–580 (doi: 10.1007/s10951-019-00599-6).
 • U. Markowska-Przybyła, D. Ramsey (2019) Attitudes to income inequality as an element of social capital, Argumenta Oeconomica 1(42), 379-408 (doi: 10.15611/aoe.2019.1.16).
 • K. Przybyła, M. Kachniarz, A. Kulczyk-Dynowska, D. Ramsey (2019) The impact of changes in administrative status on the tourist functions of cities: a case study from Poland, Economic Research-Ekonomska Istraživanja 32(1), 578-603.
 • T. Serafin, B. Uniejewski, R. Weron (2019) Averaging predictive distributions across calibration windows for day-ahead electricity price forecasting, Energies 12(13), 2561  (doi: 10.3390/en12132561).
 • S. Tomczak (2019) Comparison of the financial standing of companies generating electricity from renewable sources and fossil fuels: A new hybrid approach, Energies 12(20), 3856 (doi: 10.3390/en12203856).

Ponadto ukazały się w druku artykuły wcześniej dostępne tylko w wersji elektronicznej:

 • G. Marcjasz, B. Uniejewski, R. Weron (2019) On the importance of the long-term seasonal component in day-ahead electricity price forecasting with NARX neural networks, International Journal of Forecasting 35(4), 1520-1532 (doi: 10.1016/j.ijforecast.2017.11.009).
 • P. Maryniak, S. Trück, R. Weron (2019) Carbon pricing and electricity markets – The case of the Australian Clean Energy Bill, Energy Economics 79, 45-58 (doi: 10.1016/j.eneco.2018.06.003).
 • B. Uniejewski, G. Marcjasz, R. Weron (2019) Understanding intraday electricity markets: Variable selection and very short-term price forecasting using LASSO, International Journal of Forecasting 35(4), 1533-1547 (doi: 10.1016/j.ijforecast.2019.02.001).
 • B. Uniejewski, G. Marcjasz, R. Weron (2019) On the importance of the long-term seasonal component in day-ahead electricity price forecasting. Part II – Probabilistic forecasting, Energy Economics 79, 171-182 (doi: 10.1016/j.eneco.2018.02.007).

Gratulujemy!