Prof. Rafał Weron nowym kierownikiem Katedry

Od 1 października 2019 r. kierownikiem katedry jest prof. Rafał Weron. Jest on również przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości na PWr.

Gorące podziękowania należą się dotychczasowemu kierownikowi prof. Edwardowi Radosińskiemu, który kierował Katedrą od jej powstania w listopadzie 2014 r.