Aktualności

Asha Thomas redaktorem pomocniczym Business Process Management Journal

Asha Thomas została powołana na redaktora pomocniczego (Associate Editor) czasopisma Business Process Management Journal (IF=4.1, CiteScore=8.0). BPMJ zajmuje się analizą, w jaki sposób różnorodne procesy biznesowe nieodłącznie związane z wydajnością oraz skutecznością organizacji są zintegrowane i zarządzane w celu osiągnięcia