Wystartował projekt Unite.WIDENING

Raise excellence in R&S&I in HEI for widening countries (Unite.WIDENING) to kolejny – po zakończonym w grudniu 2023 r. projekcie UNITE.H2020 – program mający kształtować zintegrowaną strategię w ramach sojuszu Unite! W ramach konkursu HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03 konsorcjum w składzie: Universidade de Lisboa (Koordynator), PWr, Politecnico di Torino, TU Graz, TU Darmstadt, INP Grenoble, Universitat Politecnica de Catalunya, Aalto University oraz KTH Royal Institute of Technology otrzymało środki na zwiększanie potencjału naukowego, technologicznego i innowacyjnego poprzez współpracę między uniwersytetami z tzw. krajów WIDENING (m.in. Polska i Portugalia) a pozostałymi. Zespół PWr w składzie Katarzyna Chojnacka, Krzysztof Czajka, Piotr Rutkowski, Katarzyna Weron, Rafał Weron oraz Barbara Widera będzie miał do dyspozycji 1 506 795 EUR (całkowity budżet projektu to 4 998 467 EUR).

1 i 2 lutego 2024 w Lizbonie zorganizowane zostanie spotkanie kontekstowe:

  • 1 lutego – Unite!Widening Organisational Planning & Kick-Off (przedstawienie celów projektu i działań w ramach pakietów roboczych),
  • 2 lutego – wydarzenie upowszechniające UNITE.H2020.

Więcej informacji na stronach Unite.WIDENING oraz Unite!