Jakub Nowotarski laureatem Nagrody Premiera za rozprawy doktorskie za rok 2017

Nasz były doktorant – Jakub Nowotarski – został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie za rok 2017 (wyróżnienie w roku 2018). Wyróżnienie jest tym cenniejsze dla naszej Katedry, że Jakub jest jedynym laureatem tegorocznej edycji Nagród Premiera z PWr. Promotorem rozprawy obronionej 1 czerwca 2017 r. był Rafał Weron, a promotorem pomocniczym Katarzyna Maciejowska. Serdecznie gratulujemy!