Aktualności

Adam Kasperski profesorem tytularnym!

Postanowieniem z dn. 17 czerwca 2021 r., Prezydent RP nadał Adamowi Kasperskiemu tytuł profesora! Vivat Akademia! Vivat Profesores!