Aktualności

Nagroda dla Arkadiusza Lipieckiego za najlepszy referat na konferencji ICCF 2024

Arkadiusz Lipiecki, doktorant w Szkole Doktorskiej PWr oraz wykonawca w realizowanym w naszej Katedrze grancie NCN MAESTRO Crossing Frontiers in electricity prIce forecasTing (CrossFIT), zdobył jedną z trzech nagród Best Youngster Presentation na konferencji International Conference on Computational Finance (ICCF