Aktualności

Anna Kowalska-Pyzalska w Academii Professorum Iuniorum

Anna Kowalska-Pyzalska, jako jedyna przedstawicielka Wydziału Zarządzania, została powołana do pierwszego składu Academii Professorum Iuniorum (API). API ma wspierać doktorów habilitowanych podejmujących innowacyjną tematykę oraz budujących nowe zespoły naukowe. Członkowie API otrzymają dwuletni grant wewnętrzny w wysokości 120 tys. zł. Kadencja

Adam Kasperski laureatem programu Quintus

Adam Kasperski został laureatem pierwszej edycji Programu Quintus, jako jedyny przedstawiciel kadry profesorskiej Wydziału Zarządzania. Program Quintus stanowi element uhonorowania kadry dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej przez studentów. Na podstawie opracowanych przez siebie zasad, Samorząd Studencki PWr wyłonił laureatów spośród nauczycieli akademickich

Oferta pracy: Postdoc w grancie NCN MAESTRO

Poszukujemy postdoc‘a do grantu NCN MAESTRO Crossing Frontiers in electricity prIce forecasTing (CrossFIT) w jednym z najlepszych zespołów prognostycznych na świecie ? Wynagrodzenie: 10 000 zł/miesiąc (brutto brutto) Okres pracy w projekcie: 12 miesięcy Początek: 1 marca 2022 r. (możliwość

Grant PRELUDIUM dla naszej Katedry

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów 22. edycji konkursu PRELUDIUM. Wśród nich – i to na 1. miejscu – jest projekt z naszej Katedry: Prognozy probabilistyczne jako dane wejściowe do modeli uczenia statystycznego: Prognozowanie cen i wspomaganie decyzji na rynku energii

Sebastian Lerch gościem Katedry

Na początku listopada ? gościem naszej Katedry był Sebastian Lerch (Karlsruher Institut für Technologie – KIT, Niemcy). Jego zainteresowania badawcze obejmują prognozowanie probabilistyczne, uczenie maszynowe, ocenę jakości prognoz oraz zastosowania w meteorologii i ekonomii. Na Seminarium S3 wygłosił bardzo inspirujący

Parongama Sen gościem Katedry

W połowie października gościem naszej Katedry była Parongama Sen (University of Calcutta, Indie); z pewnością ? widzieliście ją dyskutującą w pokoju 524 B4. Parongama jest współautorką monografii Sociophysics: An Introduction (2014, Oxford University Press) oraz licznych artykułów z pogranicza fizyki

Dwóch naukowców Katedry w rankingu TOP 2%

Adam Kasperski (#376 268 career) oraz Rafał Weron (#24 129 career, #9828 singleyr) znaleźli się w najnowszej edycji (październik 2023; DOI 10.17632/btchxktzyw.6) rankingu TOP 2%. Ranking korzysta z bazy danych najczęściej cytowanych naukowców, która zawiera ustandaryzowane informacje na temat cytowań,

15+ artykułów Katedry w czasopismach z IF i na konferencjach CORE A (styczeń-wrzesień 2023)

W ostatnich 9 miesiącach ukazało się 13 publikacji Katedry w czasopismach z impact factorem (IF): L. Bhuranda, M. Rizwanullah, A. Sharma, K. Gautam, Y. Chawla (2023) Stochastic optimization of multi-capacitated vehicle routing problem with pickup and delivery using saving matrix

Monografia Anny Kowalskiej-Pyzalskiej za 300 pkt

Nakładem wydawnictwa Academic Press (II poziom, 300 pkt MEiN) właśnie ukazała się monografia Anny Kowalskiej-Pyzalskiej pt. Diffusion of Innovative Energy Services. Consumers’ Acceptance and Willingness to Pay. Gratulacje! Z okładki: Monografia podsumowuje badania nad dyfuzją, przyjęciem i akceptacją innowacyjnych usług

Nagroda “Best Student Poster” dla Ewy Neski

Ewa Neska, doktorantka w naszej Katedrze, zdobyła nagrodę za najlepszy poster podczas Szkoły Letniej “Energy Technology, Policy and Politics – How to Build a Net-Zero GHG Emissions Energy System“, która odbyła się w dniach 27.08-01.09.2023 w Asconie ??. Ewa prezentowała