Aktualności

Nowy “Highly Cited Paper” Katedry

Artykuł, którego współautorką jest Asha Thomas: G.D. Sharma, A. Thomas, J. Paul (2021) Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework, Tourism Management Perspectives 37, 100786 (doi: 10.1016/j.tmp.2020.100786) znalazł się na liście wysokocytowanych artykułów (Highly Cited Paper; górny 1% w subdyscyplinie