Aktualności

Stypendia MEiN dla dwóch naszych wybitnych młodych naukowców

Minister Edukacji i Nauki rozstrzygnął prestiżowy konkurs o stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej (wyniki). Wśród 230 tegorocznych laureatów są Tomasz Serafin (#173) i Dimitris Sotiros (#182). W całej Polsce jest tylko 5 laureatów