Struktura organizacyjna

W ramach Katedry działają cztery zespoły naukowo-dydaktyczne:
 1. Badań operacyjnych i zastosowań informatyki – Z1
  kierownik: dr hab. inż. Barbara Gładysz,
 2. Modelowania ekonomicznego i prognozowania – Z2
  kierownik: prof. dr hab. inż. Rafał Weron,
 3. Symulacji komputerowej – Z3
  kierownik: dr hab. inż. Bożena Mielczarek,
 4. Finansów i analizy finansowej – Z4
  kierownik: prof. dr hab. inż. Edward Radosiński.

Informacje o każdym z zespołów zamieszczone są na osobnych podstronach.