Aktualności

Konkurs na stanowisko adiunkta

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wymagania: Posiadany stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, informatyka (w tym informatyka