Aktualności

Obrona doktorska Akhila Kunche

4 kwietnia 2023 r. odbyła się obrona doktorska na Wydziale Zarządzania. Trzy tygodnie później Rada Dyscypliny NZJ nadała Akhilowi Kunche stopień doktora 👨‍🎓 na podstawie rozprawy pt. Computer simulation as a decision-support tool for selecting CO2 emission reduction strategies in